KTECH. PARTNER INTEGRAL PER L’ÈXIT DIGITAL


PROPOSTA D’ACCIONS PER RELLANÇAR EMPRESA DE REFORMES INMOBILIARIES


ESTRATÈGIA DE INICI:

Mètode LeanStartup: Començar ràpid i amb mínima inversió. Inversió esglaonada per fases.

[Primera fase]

-Estudi bàsic de la empresa, el mercat i el client ideal, i establiment d’estratègia de marketing principal = 100€
-Creació de pàgina web tipus landing-page (1 sola pàgina, disseny bàsic, continguts essencials amb marketing, mostra dels serveis, portfoli, i formulari de contacte ), optimitzada per SEO i per mòbils = 375€
-Contractació i configuració de domini, hosting i emails = 100€
(inclou instal·lació de certificat SSL, domiciliació automàtica, copies de seguretat automàtiques).
## Inversió Total = 575€ ##
-Configuració de email a dispositius = 40€/hora (presencial).
-Aplicació d’accions de marketing regulars = 40€/hora

[Segona fase]  (parcialment per pressupostar)

CREACIÓ DE MARCA I MATERIAL GRÀFIC-PUBLICITARI:

Creació de marca digital de la empresa: disseny de marca-logotip (150€), tarjetes (50€), folletons (100€).

CREACIÓ I GESTIÓ INTEGRAL DE PÀGINA WEB COMPLETA:

-Ampliació de la web a pàgina web completa professional bàsica, optimitzada per SEO i per mòbils.
-Aplicació de disseny web professional basat en la imatge de marca.
-Seguretat i manteniment de la web.
-Actualització de continguts (portfoli, blog, etc).
-Treball de posicionament SEO.

ESTRATÈGIES DE MARKETING I VENDES:

-Estudi, informe i implementació d’estratègies de marketing i ventes més adecuades.
-Aplicació d’estratègies de marketing digital automatitzades.
-Xarxes socials: creació de perfils i publicacions regulars automatitzades, amb estratègia de marketing.

SESSIONS DE CONSULTORIA:

Sessions intensives o regulars sobre èxit digital = 40€/hora.

DIGITALITZACIÓ, MILLORA I AUTOMATITZACIÓ DE PROCESOS DE LA EMPRESA:

-Passar a digital procesos manuals per numeroses avantatges (sobretot temps).
-Millora de procesos informàtics per augmentar productivitat.
-Automatitzar procesos digitals per alliberar tasques.

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC:

Solució de problemes informàtics (Windows), millora de rendiment, seguretat i privacitat = 40€/hora

FORMACIÓ DIGITAL I INFORMÀTICA:

Formació en múltiples àrees = 40€/hora

[Consulta’m per altres necessitats]

**************************************************

IDEA PER POSSIBLES CLIENTS IDEALS:

>> Vendre a Inversors Inmobiliaris.
>> Crear relació WIN-WIN amb Clubs de Inversors Inmobiliaris
>> Crear relació WIN-WIN amb Gestores Inmobiliaries.